"האדם מושך לחייו את המתרחש בעולמו".

מחקרים הראו ש- 93% מהגורמים שמייצרים משיכה בין בני אדם זו ההתייחסות של האדם לעצמו.

– אדם אוהב הוא זה המעניק אהבה אמיתית. אהבה מלאת חופש.

– אדם שאוהב את עצמו, רואה את הגדולה של אחרים.

– אדם שאוהב את עצמו, לא צריך להיות עם אחרים. הוא רוצה להיות עם אחרים.

זכרו – אנשים יתייחסו אליך באותה הדרך שבה אתה מתייחס לעצמך.

תאהב ותעריך את עצמך קודם , והסובבים אותך יחושו כלפיך את אותו הדבר.